YSGOL UWCHRADD TYWYN

FFORDD YR ORSAF / STATION ROAD, TYWYN GWYNEDD LL36 9EU

 

Pennaeth /Headteacher : Mrs Helen Lewis

Ffôn / Phone : 01654 710256

E-Bost / E-mail : Swyddfa@tywyn.gwynedd.sch.uk

 

Mynediad / Enter

 

Gwybodaeth pellach/More Information